Szybki kontakt:
Tel. 627405905
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najważniejsze informacje

Oto najważniejsze informacje dotyczące procedury przyjęcia oraz pobytu w Naszym Domu.


Warunki przyjęcia

Jeśli jesteś zainteresowany pobytem w Naszym Domu lub przeprowadzą bliskiej osoby do naszej placówki, warto zapoznać się z procedurą przyjęcia. Przede wszystkim osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna w pierwszej kolejności zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby. Pod uwagę brane jest miejsce pobytu tej osoby, a nie jej adres zameldowania.
Na wniosek osoby zainteresowanej pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu 14 dni przeprowadzi wywiad środowiskowy oraz pomoże osobie zainteresowanej zgromadzić niezbędną dokumentację.
Po przeprowadzeniu wywiadu oraz rozpatrzeniu wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia zainteresowanej osoby w Domu Pomocy Społecznej.
Opłaty

 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, a wysokość odpłatności ustala Ośrodek Pomocy Społecznej, biorąc pod uwagę sytuacje wnioskującego.


Opłatę za pobyt w DPS wnoszą, w zależności od sytuacji:
1. mieszkaniec domu – opłata nie może jednak wynosić więcej niż 70% dochodu osoby,
2. małżonek oraz inni członkowie rodziny - zstępni (potomstwo) przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej — zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 poz. 182 gmina ponosi opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.


Istnieją sytuacje, w których rodzina mieszkańca nie ponosi opłat. Dzieje się tak w przypadku:
a) osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

 

Umowa z ROPS podpisana 673 tys 960 zł dla DPS KOTLIN.

Powiat Jarociński pozyskał grant w wys. 673.960,00 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Celem projektu są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

 

Projekt obejmuje wydatki przeznaczone na:

1. Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutów

i rehabilitantów

2. Organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS/osób opuszczających szpitale

3. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS

4. Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS

 

inf. strona powiat jarociński

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.