Szybki kontakt:
Tel. 627405904
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najważniejsze informacje

Oto najważniejsze informacje dotyczące procedury przyjęcia oraz pobytu w Naszym Domu.


Warunki przyjęcia

Jeśli jesteś zainteresowany pobytem w Naszym Domu lub przeprowadzą bliskiej osoby do naszej placówki, warto zapoznać się z procedurą przyjęcia. Przede wszystkim osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna w pierwszej kolejności zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby. Pod uwagę brane jest miejsce pobytu tej osoby, a nie jej adres zameldowania.
Na wniosek osoby zainteresowanej pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu 14 dni przeprowadzi wywiad środowiskowy oraz pomoże osobie zainteresowanej zgromadzić niezbędną dokumentację.
Po przeprowadzeniu wywiadu oraz rozpatrzeniu wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia zainteresowanej osoby w Domu Pomocy Społecznej.
Opłaty

 

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, a wysokość odpłatności ustala Ośrodek Pomocy Społecznej, biorąc pod uwagę sytuacje wnioskującego.


Opłatę za pobyt w DPS wnoszą, w zależności od sytuacji:
1. mieszkaniec domu – opłata nie może jednak wynosić więcej niż 70% dochodu osoby,
2. małżonek oraz inni członkowie rodziny - zstępni (potomstwo) przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej — zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 poz. 182 gmina ponosi opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.


Istnieją sytuacje, w których rodzina mieszkańca nie ponosi opłat. Dzieje się tak w przypadku:
a) osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

 

POWIAT JAROCIŃSKI

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn. „Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynem energii dla instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 

 

 

Zakres zadania:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 81 szt. paneli o mocy 615 W każdy wraz z niezbędnym osprzętem (inwerter 2 szt., konstrukcja montażowa, okablowanie, zabezpieczenia AC i DC) o łącznej mocy 49,815 kW oraz zakup i montaż 1 magazynu energii o łącznej pojemności użytkowej 7,1 kWh na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie.

 

 

 

W dniu 12.10.2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Jarocińskim Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1 543 007,63 PLN z czego ze środków europejskich 1 300 446,83 PLN co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: do 31.08.2023 r.

Główne działania zaplanowane do realizacji w ramach grantu to wprowadzenie
w działalności Domu Pomocy Społecznej dwóch nowych usług przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w postaci opieki wytchnieniowej oraz utworzenie mieszkań wspomaganych.

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.